Kvalitetssjef (QA, TQM)

Celsa Steel Service AS
Published
1. januar 2023
Location
Oslo, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Celsa Steel Service er Norges og Nordens klart største armeringsleverandør. Vi leverer stål til spennende prosjekter innen bygg og anlegg som Nye Oslo Lufthavn, Hålogalandsbroen og Fornebuporten. I en bransje der det stadig bygges større, mer komplisert og raskere stilles det store krav til oss som leverandør. I tiden fremover lanserer derfor Celsa Steel Service flere nye løsninger der vi tar i bruk BIM og mobilteknologi. Hovedkontoret ligger på Storo i Oslo, med avdelinger i Drammen, Kristiansand, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

www. celsa-steelservice.no

Tør du ta utfordring som Kvalitetssjef? 

Celsa Steel Service har behov for å ansette en Kvalitetssjef (QA/TQM) til vår avdeling på Storo i Oslo.

Vi leter etter en målfokusert person som er selvstendig, involverende, empatisk og lyttende. Du har evnen til å skape gode relasjoner både ovenfor kollegaer og kunder, du har naturlig autoritet, gode samarbeidsevner og evne til å skape entusiasme. Vi ser gjerne at du er strukturert, systematisk, initiativrik og selvstendig i din måte å jobbe på samt er utpreget resultatorientert. Videre må du ha utstrakt interesse og talent for kvalitetsarbeid.

Stillingens  arbeidsoppgaver og ansvar

·         Ledelsens representant (ISO 9001, ISO 14001)

·         Planlegge og gjennomføre årlige eksterne og interne kvalitetsrevisjoner.

·         Systemansvar for kvalitetssystem/ KS dokumentasjon

·         Holde seg orientert om nye krav/forskrifter, samt bidra til at disse implementeres i organisasjonen.

·         Sikre at virksomheten arbeider innenfor de rammer som er fastlagt i kvalitets- og miljøstrategi, samt styringssystem.

·         Videreutvikle og følge opp organisasjonens dokumentstyringssystem og bidra til at dette benyttes kontinuerlig.

·         Videreutvikle og følge opp organisasjonens avviks- og forbedringssystem, samt bidra til at forbyggende og korrigerende tiltak blir gjennomført.

·         Kontaktpunkt mot offentlige instanser vedrørende kvalitet.

·         Kvalitetssjef er også ansvarlig for bedriftens forbedringsprosjekter (TQM). Arbeidet består i å koordinere prosjektene samt å være en pådriver for gjennomføringen av disse.

·         Pådriver for kontinuerlig forbedring gjennom måling, analyse og forbedring av tjenester, produkter og arbeidsprosesser.

·         Mekanisk prøvelaboratorium

·         Utarbeidelse av mål, handlingsplaner og budsjett

·         Resultatoppfølging

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

·         Du har relevant høyere utdanning( Kan kompenseres med relevant arbeids erfaring)

·         Erfaring med kvalitetsarbeid

·         Erfaring med sertifiseringsprosesser

·         Erfaring innen prosjekt-/forbedringsarbeid.

·         Du behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig.

·         Du er fleksibel og har stor arbeidskapasitet.

·         God kunnskap innen IT og  presentasjonsverktøy.

 

Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling med gode utviklingsmuligheter for den rette personen  hos det markedsledende selskapet innen bransjen med internasjonal og miljøvennlig profil. Du vil være en del av et kompetent og trivelig arbeidsmiljø. Frihet under ansvar.  Betingelsene er konkurransedyktige, og du får mulighet til å være med å forme og videreutvikle en betydelig virksomhet. Du vil rapportere til Operational Manager.

Only registered members can apply for jobs.
Kvalitetssjef (QA, TQM)
Rull til toppen