Avdelingsleder avtaleforvaltning

Forsvarsbygg
  Published
  11. april 2023
  Location
  Oslo, Norway
  Category
  Job Type

  Description

  Ønsker du å bidra til at forsvarssektoren har rammeavtaler innenfor bygg og anlegg som sikrer kostnadseffektive og bærekraftige leveranser? Vi fortsetter å utvikle anskaffelsesfunksjonen vår og søker nå etter avdelingsleder avtaleforvaltning.Enhet for avtaleforvaltning av rammeavtaler er nyopprettet og består per i dag av fire rådgiverstillinger og en fagleder for fellesavtaler. Medarbeiderne vil være fordelt på ulike lokasjoner.

  Enheten ligger i seksjon rammeavtaler sammen med enhet for avtaleetablering. Avtaleforvaltningsenheten vil ha ansvar for Forsvarsbyggs 450-500 rammeavtaler, flerårige avtaler og løpende avtaler innenfor en rekke kategorier. Avtaleforvalterne skal sikre god implementering og forvaltning av disse avtalene fra merkantil side etter signering. Etterlevelse av krav i kontraktene og hvilke effekter inngåtte avtaler får i sin levetid krever dedikerte medarbeidere som har systemer for å følge dette opp. Videre er bedre avtaleforvaltning identifisert som et viktig gevinstrealiseringstiltak i Forsvarsbygg og avtaleforvaltningsenheten vil ha ansvar for å bygge opp gode systemer og rutiner for å bidra med kostnadsreduksjoner.

  Stillingen rapporterer til seksjonssjef rammeavtaler.

  Arbeidssted kan være Setertun, Harstad, Værnes, Bergen eller Oslo. Vennligst skriv hvilket arbeidssted som er mest aktuelt for deg. Reisevirksomhet må påregnes.

  Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no/jobb

  Arbeidsoppgaver

  • Personalansvar for enhetens medarbeidere
  • Prioritering og ressurssetting av arbeidsoppgaver i enheten
  • Koordinering med kategoriledere og øvrige taktiske linjeledelse i avdelingen og øvrige avdelinger/enheter i organisasjonen
  • Sørge for systematisk oppfølging av arbeid med å realisere gevinster og tilhørende rapportering
  • Ha det faglige ansvaret for avtaleforvaltning av rammeavtaler i Forsvarsbygg og bidra til utviklingen av dette feltet
  • Være et eskaleringspunkt og beslutningstaker i saker tilknyttet den daglige driften av enheten
  • Delta i relevante fora og prosjekter

  Hvem ser vi etter

  Vi ser etter deg som har god evne til å inspirere, kan skape godt klima for samarbeid og bygge gode team. Vi trenger at du tar initiativ, er løsnings- og forbedringsorientert og opptatt av å gjennomføre og skape resultater. Du kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig og du har gode koordineringsevner. Du er også planmessig, strukturert og systematisk.

  Kvalifikasjoner

  • Du har utdanning på minimum bachelornivå. Relevante fag kan være tekniske fag, økonomi og administrasjon, juridiske fag, offentlige anskaffelser og prosjektledelse eller lignende
  • Du har erfaring med personalledelse og/eller fagledelse
  • Du har god innsikt i innkjøp og/eller offentlige anskaffelser og/eller oppfølging av kontrakter
  • Det er ønskelig at du har erfaring fra å jobbe med juridiske problemstillinger
  • Det er ønskelig at du har kjennskap til entreprisekontrakter, entrepriserett og statens standardavtaler
  • Det er ønskelig at du har erfaring med offentlig saksbehandling
  • Det er ønskelig at du har erfaring fra fjernledelse og matriseorganisasjoner
  • Det er ønskelig at du har erfaring med kontinuerlig forbedringsprosesser og LEAN
  • Det er ønskelig at du har erfaring fra å delta i arbeid med å utvikle og implementere digitale løsninger
  • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret

  Vi tilbyr

  I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag.
  Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Du vil også kunne få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

  Andre opplysninger

  • Stillingen lønnes som avdelingsleder (kode 1407) fra 864 500,- til 994 200 (lønnstrinn 81 - 86)
  • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
  • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

  Om arbeidsgiveren

  Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren.
  I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

  Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

  Only premium members can apply for jobs.
  Avdelingsleder avtaleforvaltning
  Rull til toppen