Teknisk sjef

This job posting expired and applications are no longer accepted.
Trysil kommune
Published
6. april 2023
Location
Trysil, Norway
Category
Ledelse  
Job Type

Description

Trysil kommune har om lag 6600 innbyggere og ligger lengst øst i Innlandet, ved svenskegrensa. Trysil har landets største skianlegg og hele 6500 hytter. Reiseliv er derfor en viktig næring i kommunen.Trysil kommune ansetter nå teknisk sjef. Dette er en ny stilling som følge av sammenslåingen av to avdelinger. Teknisk sjef har ansvar for fagområdene veg, vann, avløp, kommunal eiendomsforvaltning, vaktmestere og renhold.

Teknisk står for hoveddelen av kommunens investeringer. Teknisk sjef bør ha gode lederegenskaper, være god til å kommunisere, ha økonomisk forståelse og ha kunnskap innenfor ett eller flere av hovedområdene; VA, veg eller eiendomsforvaltning.

Stillingen som teknisk sjef har personal – og økonomiansvar, er en del av sektor samfunnsutvikling og rapporterer til kommunalsjef.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjett- økonomi-, personal- og fagansvar innenfor teknisk drift
 • Kontakt med andre offentlige instanser, utbyggere, næringsliv og innbyggere
 • Oppfølging og rapportering
 • Ledelse/oppfølging av investeringsprosjekter
 • Utviklingsarbeid, prosjektarbeid og planarbeid innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Teknisk høgskole eller annen relevant utdanning
 • Relevant erfaring innen en eller flere tekniske tjenester
 • Digitale ferdigheter for å kunne bruke kommunens ulike dataprogrammer
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Erfaring med økonomistyring og administrasjon er ønskelig
 • Erfaring med prosjektarbeid og –prosjektledelse er en fordel

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og endringsvillig
 • God til å kommunisere på norsk, muntlig og skriftlig
 • Evne til samarbeid og motivering av medarbeidere
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Serviceinnstilt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling der du vil ha muligheten til å gjøre en forskjell.
 • Stor frihet til å forme innholdet i stillingen.
 • Interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger i KLP

Om arbeidsgiveren

 

Velkommen til Trysil: Naturens fornøyelsespark!

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo via Elverum, og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i kommunesenteret Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og vi er nå rundt 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største byer som følge av at aktiviteten i og rundt Trysilfjellet nær tidobler innbyggertallet. Vi er Norges desidert største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen utgangen av 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og en private barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole. Vi er stolte av å ha både barnehagegaranti og læreplassgaranti.

Trysil kommunes toppledelse består av kommunedirektør og tre kommunalsjefer; helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur, og forvaltning og teknisk drift. Stabs- og støttefunksjonene er delt i tre avdelinger; lønn og personal, økonomi og informasjon. Trysil er vertskommune for IKT-samarbeid med Stor-Elvdal, Åmot og Engerdal (SÅTE-samarbeidet).

Våre rundt 860 ansatte utgjør til sammen 680 årsverk.

Sammen leverer vi våre tjenester med respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet og vilje til endring.

Opplysninger om søknaden og prosessen videre. 

Søknader skal leveres via vår stillingsportal i Webcruiter. Husk å ta med alt som kan være relevant, både arbeidserfaringer og utdanninger. Last opp vedlegg direkte i søknaden.

Kommunikasjonen i ansettelsesprosessen vil som hovedregel skje via epost til/fra Webcruiter-løsningen. Det er viktig at du oppgir en epostadresse du følger jevnlig med på. Du kan også logge deg på løsningen og se status på søknaden din.

Trysil kommune ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Nåværende og tidligere ansatte kan ha fortrinnsrett etter lov- og avtaleverk. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Offentlig søkerliste

Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Only premium members can apply for jobs.
Teknisk sjef
Rull til toppen