Prosjektmedarbeider i FORREGION Finnmark

Finnmark fylkeskommune
Publisert
3. desember 2019
Beliggenhet
Vadsø, Norway
Kategori
Stillingstype
Heltid  

Beskrivelse


Prosjektmedarbeider i FORREGION Finnmark - Nærings- og nordområdeavdelinga - 2-årig engasjement

Beskrivelse arbeidssted

Stillingen er lokalisert til sentraladministrasjonen i Finnmark fylkeskommune i Vadsø. Kommunen som har 6200 innbyggere byr på et rikt kulturliv og allsidig fritidstilbud.
Byen har gode offentlige kommunikasjoner og et godt utbygd skole- og barnehagetilbud. Nærhet til alle tilbud gjør at tidsklemma ikke merkes så godt her oppe hos oss. Det er godt å bo i Vadsø.

Finnmark fylkeskommune har som samfunnsutvikler ansvar for å skape en helhetlig og ønsket utvikling i egen region. Nærings- og nordområdeavdelinga arbeider med regional næringsutvikling, herunder veiledning, forvaltning, finansiering og gjennomføring av regionale utviklingsprosjekter. Viktige politikkområder er blant annet fiskeri og havbruk, energi, reiseliv, kulturnæring og landbruk. Avdelinga jobber tett opp mot kommunene, og jobber også bredt internasjonalt.

Finn ut mer om det å bo og jobbe i Vadsø på www.vds.no

Vi søker

Prosjektmedarbeider i 100% stilling - 2 årig engasjement

Om prosjektet og prosjektmedarbeiders rolle

FORREGION er et prosjekt i regi av Forskningsrådet med fylkeskommunen som samarbeidspartner. Fylkeskommunen leder prosjektet og skal bidra til at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid, at flere fagmiljøer i FoU-institusjonene er relevante samarbeidspartnere for næringslivet, og styrke sammenhengen mellom regional og nasjonal innsats for forskningsbasert innovasjon.

FORREGION Finnmark har som hovedmål å bidra til å realisere mål i Regional utviklingsplan for Finnmark (RUP) om at Finnmark skal være en konkurransedyktig region som preges av næringsmangfold og vekstbedrifter, og at det utvikles nyskapende næringsklynger og kompetansemiljøer.

Delmål 1: Flere Finnmarksbedrifter benytter Forskning og Utvikling (FoU) i sitt utviklingsarbeid
Delmål 2: Flere bedrifter/næringsmiljø kvalifiserer seg til regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.
Delmål 3: Identifisere og styrke bedriftsnettverk og (gryende) klynger i Finnmark og mobilisere til økt bruk av forskning i nettverkene.

Stilingen er underlagt nærings- og nordområdesjefen og arbeidsoppgavene vil bl.a. bestå av:

 • Bidra i utviklingsarbeid i bedrifter og bedriftsnettverk
 • Koordinering med andre satsinger i fylkeskommunen
 • Koordinering med andre satsinger i regi av Forskningsrådet
 • Mobilisering til relevante programmer og ordninger i Forskningsrådet
 • Vurdere og saksbehandle søknader
 • Stimulere til samarbeid mellom næring og akademia
 • Andre relevante oppgaver

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Krav til kompetanse

Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Følgende vektlegges

 • Kjennskap til arbeids- og næringsliv i Finnmark
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Du jobber selvstendig og håndterer uforutsette situasjoner
 • Du er initiativrik og strukturert og har evne til å tenke helhetsorientert og langsiktig.
 • Nettverkskompetanse
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel

Vi tilbyr

 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Meget god pensjonsordning
 • Hjelp med å skaffe bolig
 • Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
 • Dekning av flytteutgifter

Fordeler ved å bo i Finnmark

Se www.finnmark.no

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen, tlf. 416 76 010.

Søk
Drop files here browse files ...
Captcha
Prosjektmedarbeider i FORREGION Finnmark
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/